O nama

REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce je registrovano kod Kantonalnog suda u Travniku pod brojem U/I – 171/01 od 18.05.2001. godine. Certifikat o ispunjavanju uslova za rad privrednog društva za reviziju, izdat je pod brojem 025 od 01.06.2001 godine od Zavoda za racunovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo.

REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce ima osam stalno zaposlenih radnika i veci broj spoljnih saradnika. Zaposleni imaju bogato iskustvo iz oblasti revizije, racunovodstva, bankarstva kao i javnih prihoda.

Više...
Adresa:

H.V. Hrvatinića 17, Jajce, Bosna i Hercegovina

Telefon:

030 656 702

E-mail:

info@revizijadervi.com

Partneri